Zveme na workshop #6 Koncipování a formáty divadelních dílen, který je určen pro praktikující pedagogy*žky (ZŠ, ZUŠ, SŠ), divadelní lektory*ky, pedagogy*žky volnočasových center (SVČ,..) a studenty*tky pedagogických a uměleckých oborů.

 

Workshop nabídne ukázkovou tříhodinovou dílnu se skupinou mladých lidí zaměřenou na první seznámení s tvorbou divadelní inscenace a s jednotlivými profesemi v divadle (dramaturg*yně, scénograf*ka, režisér*ka, herec*čka, ale i zvukař*ka, PR a produkční). Následovat bude diskuse nad zhlédnutým a zamyšlení se nad tvorbou metodiky takovéhoto typu dílen. Druhý den otevřeme workshopem pro účastníky, ve kterém si ukážeme další možné metody a techniky tvořivé a na osobním prožitku postavené práce s mládeží. Následně budeme ve skupinách vytvářet vlastní metodiku specificky zaměřených divadelních dílen pro mládež.

 

Hana Volkmerová je divadelní lektorka, dramaturgyně, loutkářka. Absolvovala obor Divadelní dramaturgie pod vedením prof. Josefa Kovalčuka na Divadelní fakultě JAMU v Brně (1999) a tamtéž následně získala titul Ph.D. v oboru Dramatická umění (2015). Její divadelní praxe započala v Městském divadle Zlín (2000), následně pracovala v Divadle loutek Ostrava (2002). V Ostravě v roce 2005 založila a více jak desetlet vedla THeatr ludem z.s.. Pod hlavičkou spolku vzniklo několik českých i mezinárodních divadelních projektů, například mezinárodní divadelní projekt čtyř umělkyň ze států V4 s názvem W4V/ V4W – Women for Visegrad / Visegrad for Women (2006). V roce 2015 Hana Volkmerová napsala a vedla evropský projekt Loutka jako nástroj vzdělávání, podpořený ESF EU DVVPP. Působila jako odborná asistentka na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, externě vyučuje na Divadelní fakultě JAMU v Brně, na Divadelní fakultě AMU v Praze, Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Dlouhodobě spolupracuje s profesionálními divadly nejen v České republice, ale také na Slovensku či v Polsku Od roku 2011 pracuje v Divadle loutek Ostrava na pozici divadelní lektorky a vedoucí umělecko-vzdělávacích programů. Společně s manželem je nositelkou ochranné známky Terapie loutkou.

 

Tomáš Volkmer je výtvarník, grafik a loutkář. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti pod pedagogickým vedením Františka Nikla. V Divadle loutek Ostrava pracuje jako lektor výchovně-vzdělávacích programů a grafik. Externě působí jako lektor v Ateliéru Divadlo a výchova (JAMU, Brno) a na Katedře výchovné dramatiky (DAMU, Praha). Je lektor lekcí Terapie loutkou.

 

Více informací a registrace na simona.augustin@colabs.cz.

 

Workshop je realizován v rámci projektu Workshopová série #1#2#3#4#5#6 – fokus generace 15–26