Galerie KonText

Představujeme třetí díl celoroční výstavní série Richarda Loskota, která pracuje s prostorovými i uživatelskými dispozicemi Kontextu v rámci Galerie TIC. Zrcadlové odrazy a naše vidění a vnímání, které byly ústředním motivem předchozí dvojice výstav z Loskotovy série, teď střídá organická etapa, v níž jsou výrazněji přítomny i společensko-kulturní obsahy. Do spirálového prostoru schodiště a foyer nyní „vrůstá“ soustava pokojových květin, jejichž výběr autor konzultuje s environmentální platformou Efemér. Vytváří z nich model evoluce založené na lineárním vývoji od starších po mladší, od vývojově nižších druhů po ty vyšší. Otevírá témata vědecké interpretace a kategorizace světa, které spočívá v použití měřitelných, exaktních parametrů. Není od věci si připomenout fenomén pokojových květin jako implantátu exotické kultury, jako domestikaci i miniaturizaci volně rostoucí tropické a subtropické flóry. Stejně tak se ale nabízí odkaz na „tradici“ kancelářské květinové výzdoby, kterou najdeme ve většině veřejných institucí. Součástí instalace jsou také hesla z autorových dosud nepublikovaných textů. Jedná se například o výklad slov „řád“, „systém“ a „otevřený“, které autor v rámci výstavy názorně staví do souvislosti. Ta poukazuje na to, že rostliny jsou řadou jedinečných obrazů skutečnosti, která vytváří vlastní příběh.  

Kurátorky: Café Utopia