70. ČIN_gag_plakát_grafika Michal Malina

Marek Kvetan (*1976, Bratislava), ideová rovina jeho děl nachází podněty v samotné kulturní podstatě dobových atributů vizuality a jejích marginálií. V novějších Kvetanových pracech jsou pojmy umění a estetiky, její klišé, repetitivnost, kýč či dekadence vkusu východiskem. Jeho postup připomíná roli autora – revizionisty, který rozmazává hranice oblastí vizuální kultury formou hry symbolů – materiálů umění, neumění a paradoxy vkusu na pozadí vysokého umění. Záměnou jejich původních vzorců, kánonů a významů dospívá k přeměně v esenciální či transparentní nové obrazy. Zajímá ho sublimovaná estetika autentického prostředí, unifikace architektury nebo designu jako existenciálního prostoru, ale i svět umění, jeho provoz a mystifikace (např. fiktivní produkce umělecké bytosti Mr. Bra s Richardem Fajnorem).

 

http://www.kvetan.net/