Ondřej Kotrč, Cloud Crash, 2022, detail

Ve výstavě Car Keys reaguje Ondřej Kotrč (*1982) na samotný aspekt toho, že se galerie nachází v prostoru bývalé garáže. Tento zdánlivě jednoduchý fakt mu dává možnost prezentovat sérii artefaktů, disponujících širokou škálou variability, nejen v úrovni formální, ale i obsahové. Kotrč chápe garáž jako běžné místo každodenního využití, ve kterém se ovšem často nalézají nejrůznější zapomenuté a odložené předměty, které většinou už tak běžné nejsou.

 

Autor navíc spíše nahlíží tento prostor z hlediska vlastní introspekce, jakožto místo dětských klukovských her a fantazií. Název Car Keys tedy nutně neodkazuje přímo k oblasti něčeho jako je řekněme autoprůmysl, ale spíše hovoří o vlastním vztahu autora k danému místu, garáži. Jedná se tudíž o jakousi metaforickou referenci k hledání určitého vnitřního klíče. Klíče k tomu, co do Kotrčovy garáže vlastně patří a co ne.