Zveme na komentovanou prohlídku a dernisáž výstavy Denisy Štefanigové Jsi jako obraz, který se neustále mění a experimentální elektronický projekt – Jáchym a Robert Prokopovi.

  

“Ve své tvorbě se dotýkám plynulosti a ve svých obrazech zkoumám konzistentní fungování, ve kterém žádná živá entita není oddělena či nedotčena ostatními. Zobrazení fantastických těl propojuji do zakonzervovaných otázek o hierarchii ve společnosti, vázajících se k projevům sexuality a sociální normativity. Skrze uvolnění hranic, tkání a uvíznutých pozic nacházím své různorodé přístupy, které se pohybují na lince mezi hravostí a vážností intimních témat. Ve své umělecké praxi vyobrazuji člověka, zvířata a další bytosti, které se v určité momenty prolínají a vzájemně propojují. Snažím se tak rozmazávat hranice mezi dichotomií a opozici a ohledávat těmito způsoby pochopení k sobě samé.”

  

Denisa Štefanigová (*1995) je umělkyně specializující se zejména na malbu. V roce 2021 absolvovala magisterský program současného umění na Estonské akademii umění (EKA). Bakalářský titul získala na FaVU VUT v Brně. Během studia navštěvovala také Fakultu de Bellas Artes v Bilbau. V roce 2022 byla Štefanigová jednou z 15 finalistů ceny Baltic Young Painter Award. Ve stejném roce měla samostatnou výstavu v KKKC v Klaipedě. Mezi její nedávné výstavy patří skupinové výstavy v MO Museum, Vilnius, Hobusepea a Hoib Gallery, Kadriorg Museum a EKA Gallery – vše v Tallinnu. Vystavovala také ve Vídni a Narvě na skupinové výstavě „Where is the body?“, která svedla dohromady studenty malířských kateder Akademie výtvarných umění ve Vídni a Estonské akademie umění. V České republice se Štefanigová v roce 2023 zúčastnila skupinové výstavy s maďarskou umělkyní Asztrid Csatlós (Brno), její poslední samostatná výstava Ekstase se konala v Galerii SVĚTOVA v Praze. Její díla jsou zařazena do sbírky KogArt (Maďarsko) a ve sbírce SYNLAB (Tallinn), také v četných soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. V roce 2024 připravuje samostatnou výstavu v Tütar Gallery v Tallinnu a duo show s Miroslavou Večeřovou v Galerii U Betlémské kaple v Praze.