V Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem proběhne výstava reflektující opětovnou společenskou proměnu pohledem českých umělkyň a umělců generace mileniálů. Svou aktuální obavu ze společenské transformace na výstavě odhalují Matěj Al-Ali, Tereza Bonaventurová, Romana Drdová, Filip Hauer, Šimon Kadlčák, David Přílučík, Dana Sahánková, Tomáš Spevák, Johana Střížková, Roman Štětina a Jiří Žák.

 

Koncept výstavního projektu je inspirovaný výstavou To, co zbývá manželů Ševčíkových z roku 1993. Vystavení autoři na něm prezentovali své aktuální práce reagující na zásadní společenské změny po revolučním roce. Vznikla tak výstava různorodého umění, ze
které byl cítit zřetelný optimismus vyhlížející lepší zítřky.

 

Současná mladá generace sice také prochází společenskou proměnou, ale oproti předchozí se nachází ve zcela odlišné výchozí situaci. Budoucnost vidí nejasně a místo pozitivního očekávání spojeného se změnou pociťuje spíše strach z odcizení, ztráty pozornosti, neschopnosti komunikovat, manipulace s veřejným prostorem a
všeobecně vysokých nároků kladených společností, která je obklopuje. A právě tyto nejistoty se odrážejí ve tvorbě umělců na skupinové výstavě A co nám zbývá teď?.

 

Výstava je pořádána v rámci studijního předmětu Kurátorský workshop studenty prvního ročníku magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

V rámci výstavy bude probíhat doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, odborných přednášek a workshopů pro děti. Detailní informace o doprovodném programu budou zveřejněny na internetových stránkách Galerie Emila Filly a facebookové události výstavy.

 

Výstava potrvá do 24. 5. 2019 a bude ukončena v rámci Ústecké muzejní a
galerijní noci 2019.