Výstava, ktorá voľne nadväzuje na autorov koncept Miera všetkých vecí, je vizuálnou inštaláciou a zahŕňa diela Adama Englera, umelca pohybujúceho sa v rôznych médiách, od fotografie cez video až po tvorbu enviromentu a performancie.

 

Vystavené diela sú sériou fotografií, a prác z rôznych pobytov a rezidencií Adama Englera. Tieto fotografie tvoria svoj druh meracieho zariadenia, pravítka, ktoré nemá úvod ani záver. Sú autentickými momentkami z autorovho života, prežívania – zachytávajúce efemérne okamihy autenticity medzi fotografom a fotografovaným. Engler týmito obrazmi vytvára svoje vlastné vizuálne kódy a organizuje ich do zoskupení, ktoré ponúkajú nový pohľad na mieru “všetkých” vecí.

 

Fotografie vznikli v rôznych častiach sveta, od New Yorku cez Thajské dediny a mestá, Berlín, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Českú republiku. Každá z nich nesie v sebe autorský pohľad na realitu, ktorý je formovaný prostredím, situáciou a ľuďmi okolo – vytvárajúc “photosituationships” – situácie, kde sa snaha o zachytenie autenticity prežívania pred objektívom stáva výzvou samotnou.

 

Výstava Unexpected Invitation: Does It Suit You? Does It Fit You? otvára priestor na otázky o autenticite, miere a ich subjektívnom určovaní. Adam Engler nás pozýva na cestu do rôznych svetov, ktoré prekračujú hranice metrického systému a otvárajú diskusiu o tom, kto vlastne určuje mieru všetkých vecí. Inštalácia relativizuje a rozširuje koncept metra, a základných meracích jednotiek. Vytvára priestor pre voľné verzie jedného metra, “merania autenticity” merných jednotiek šírky, hĺbky a dĺžky, vrátane tých vlnových. Týmto spôsobom nás inštalácia nabáda premýšľať o koncepte “správnej miery” v spoločnosti, v ktorej má, každý inú východiskovú pozíciu, mieru, a podnecuje nás k otázke: “Aké je to žiť a v spoločnosti s viacerými mierami?”

 

Adam Engler je abslovent Akadémie umení v Banskej Bystrici. Magisterské štúdium absolvoval v ateliéry Fotomédium profesorky Miloty Havránkovej, bakalársky stupeň v ateliéry Mäkká plastika pod vedením profesora Miroslava Brooša. Absolvoval stáže a rezidencie v Nemecku, Portugalsku, Českej republike, Rumunsku, USA, venoval sa veľkoformátovej maľbe v Thajsku, vystavoval v Marcozzi Conteporary Theater (DE) galérií OKNA (PT), Festivale Pohoda( SK), a mnohé iné. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje prierezovo queer témam, sociálnej spravodlivosti, inštitucionálnej kritike. V súčasnosti sa venuje pedagogickej a tvorivej činnosti, žije Bratislave.

 

kurátoři: Max Lysáček, Ester Hotová