“Téma práce Kolektivní předměty vychází z osobní zkušenosti z různých specifických míst společnosti a prostředí, jako jsou staveniště, tržiště, panelová sídliště. Symbolem tohoto tématu se staly věci denní potřeby, skrz které jsem poznal propojenost lidí z různých tříd společnosti. Fascinuje mě sledovat lidi a hledat jejich propojení nebo rozdělení v určitých situacích. Například jak se schází v obchodech u regálů s potravinami, či se shlukují u cisterny s pitnou vodou během havárie vody na panelovém sídlišti. S touhle fascinací jsem se rozhodl pracovat, protože v tom vidím určitý přesah. Tím přesahem mám na mysli, že lidé se mohou nacházet v různých situacích, ve kterých je může spojovat jedna věc. Běžné aspekty denního života jsou mi blízké, protože sám jsem se v podobných situacích ocitl nebo se v nich ocitám velmi často. Zvolené téma je zpracované v sérii obrazů a instalací. Pomocí obrazu mohu divákovi zpřítomnit moje hledání propojenosti mezi různými skupinami lidí.” 

 

www.adamtomanek.com