Adam Tománek ve své práci Wooden Shoes odkazuje ke svým pocitům v době klimatické krize. Dotýká se nás všech bez ohledu na pohlaví a sociální status. V době ekologické krize vyhledává cesty, jak žít bez nutnosti fosilních paliv, avšak ne vždy má možnost si vybrat alternativu. Pomocí dřeváků, jakožto symbolu jeho depresivního a existenciálního stavu, zpracovává tuto myšlenku ve své performance. Bloudí po sídlištích a s pomocí hřebíků připevněných na podrážce bot, sbírá odpadky, které během chůze procházejí přirozenou deformací.

 

Kurátorky výstavy: Kristýna Gajdošová, Tereza Vinklárková