“…tak moc to chtěli, než zjistili, že jde o pouhé dva kusy starého ovoce…”

 

…ve své práci Adam Vít ohledává hranice, mezi vnímáním a bytím, mezi hodnotou a jejím vlastním přijetím. Je vždy o krok za námi. Malby Adama Víta by se daly vnímat jako nestálý úhel pohledu té samé skutečnosti, vždy někde na pomezí, v otevřené situaci, fíky rozházené po…