Výstavní projekt Metasystémy multimediální umělkyně Adély Matasové, držitelky Ceny Ministerstva kultury za rok 2021. Jde o rozsáhlou výstavu mapující autorčinu tvorbu nejen z posledních dvou desetiletí, ale i její starší práce z období 60.–90. let minulého století. Celá expozice je strukturována do tematických celků – metasystémů, které spolu navzájem komunikují.

  

Pro autorčinu tvorbu je příznačná práce s materiály a neutuchající zájem o nejnovější posuny v oblasti vědeckého či sociálně-kulturního vývoje. „Neustále jsem chtěla objevovat nové přístupy, jak ztvárnit myšlenky, které jsou si dost podobné,“ doplnila sama autorka. Právě materiálové badatelství umožňovalo autorce cítit se trochu svobodněji i v dobách politického a kulturního útlaku 70. a 80. let. Počátek její tvorby ovlivňovala práce s pryskyřicí, prostřednictvím které modelovala podmanivé tvary odkazující k různým biomorfním elementům. V nadcházející dekádě se pro autorku stala základním vyjadřovacím prostředkem papíro-lněná hmota, která umožňovala fyzikální experimenty realizované nezřídka se zapojením vlastního těla do tvůrčího procesu. Po roce 1989 rozšiřuje umělkyně materiály o železo, ocel a zrcadlící plochy se zapojením interaktivních principů. Její aktuální zájem je soustředěn rovněž na využívání nových médií ve formě monumentálních videoinstalací.

  

Adéla Matasová patří k výjimečným osobnostem, které formují podobu českého výtvarného umění již od 60. let minulého století, kdy se aktivně zapojila do živé umělecké atmosféry spojené s uvolněnou politickou a kulturní atmosférou. V době normalizace a v 80. letech si naopak autorka zvolila vědomý distanc od oficiálního kulturního provozu. S novou energií se potom na české i mezinárodní scéně prosazuje po roce 1989, kdy se zároveň ujímá pozice vedoucí ateliéru na pražské VŠUP. Její díla jsou zastoupena v mnoha českých i zahraničních galeriích.