„Každý jsme se někdy chtěli dotknout jsoucnosti.“ Adéla Matasová

Výstava jedné z klíčových osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Autorka ve své práci dlouhodobě experimentuje s různými vyjadřovacími formami a materiály. Od zájmu určovaného experimentováním především s tradičními přírodními materiály, které uplatňovala v monumentálních objektech či instalacích se na konci devadesátých let, postupně přesouvá k využívání dynamických technologií, které jí umožnily akcentovat fyzický pohyb v zdánlivě statické struktuře uměleckého díla. Vedle různých mobilních technologií v této době zapojuje do tvůrčího procesu rovněž světlo produkované různými světelnými zářiči.

Kurátor: Michal Koleček

V 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka s kurátorem a umělkyní.