Země vře a s ledovci začaly tát i jejich city. Kameny praskly a vykvetly. Do světa se vrací vědmy, jejichž proroctví nejsou určena k tomu, abychom se jimi řídili. Jemně svádivý úsměv květiny přiměje odvrátit pohled od erotizace moci. Dívat se jinam, jinak, a v tvůrcích systémů a vzorců spatřit umanuté zajatce vlastních kleteb a tužeb. Země vře a s ní se rozpouští i tisíce let tenze. Začátek možnosti nových tělesností, které jsou zpočátku tekuté jako láva.

  

Tvorba Adély Součkové (*1985) vyniká bohatou obrazotvorností a prací s intuitivními složkami lidské mysli. Autorka vychází z témat rezonujících ve společnosti jako jsou environment, ekologie a genderové otázky, ale také z vlastních imaginativních zdrojů, které promítá zpět do světa za použití bohaté škály materiálů. Nejinak je tomu na výstavě vytvořené na míru projektu Současné umění pro Jeseník. Setkáte se zde nejen s klasickými médii (kresba, malba, socha), ale také s video projekcemi, přírodními materiály a textilními objekty, které skrze poetický jazyk nastolují zásadní otázky lidského bytí.

  

kurátorka: Tereza Porybná