Patnáctého srpna tohoto roku by se výtvarník a spisovatel Adolf Hoffmeister dožil 120 let. Zářijová výstava v Galerii Millennium představuje komorní výběr z jeho díla. Největší pozornost je věnována podobám českých a světových osobností, které autor kreslil průběžně od poloviny 20. let a pomocí nichž vytvářel „ironickou kroniku doby“. Adolf Hoffmeister byl muž mnoha profesí a zájmů – spisovatel, publicista, dramatik, malíř, kreslíř, scénograf, karikaturista, překladatel, diplomat, politik, právník, vysokoškolský profesor, organizátor kulturních akcí a sběratel umění. Proslavil se zejména jako karikaturista předních osobností světové i české kultury a politiky a je považován za jednoho z čelních představitelů české meziválečné avantgardy.

  

Nejstaršími vystaveními díly jsou Hoffmeisterovy linoryty z roku 1917 vycházející z českého kuboexpresionismu, hlavní část výstavy je věnována karikaturám českých i světových kulturních a politických osobností. Vedle sebe tak jsou k vidění portréty Tomáše Garrigua Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Salvádora Dalího či Samuela Becketta. Speciální pozornost je věnována také pozdním kolážím s existenciální tématikou z počátku 70. let, které lze považovat za Hoffmeisterův umělecký testament. „Jestliže některé Hoffmeisterovy texty mají už jen hodnotu autentického dobového svědectví, nebo historického dokumentu, pak většina z toho, co nakreslil nebo sestříhal a nalepil jako koláže, si uchovalo trvalou platnost stále živého uměleckého díla,“ napsal o Hoffmeisterově díle historik umění František Šmejkal v první polovině 80. let. Toto tvrzení neztratilo nic z platnosti ani dnes a výstava tak nabízí možnost vhlédnout do stále aktuálního a živého díla mimořádné osobnosti české kultury 20. století.