grafický design: Matyáš Bálek

Druhá výstava z kurátorského cyklu Nevznikat odtrženě je svým tématem opět spjatá s premiérovou inscenací Činoherního studia, tentokrát cestopisně laděnou divadelní hrou HanzelkaZikmund (zde jsou lvi). Stejně jako ve hře představovaní známí světoběžníci Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund společně projeli a objevovali svět, autoři výstavy, Agáta Slámová a Hugo-David Wirth, vystupují v semknuté dvojroli objevitelů. Trasují galerijní prostor, vedou nás skrze něj pomocí infrastruktury turistického značení. Do cesty za poznáním vstupují lvi jako metafory doposud neprobádaných území. Bílých míst ve světě kolem i uvnitř nás samotných. Zde je prostor k objevování. Hic sunt leones. Zde jsou lvi.

  

Agáta Slámová (*1998) vystudovala ateliér Sochařství na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, nyní se věnuje scénografii na DAMU. Přirozené propojení její velkoformátové sochařiny a scénického pojetí díla krystalizuje do rozměrných instalací komplexně pojímajících prostor. Své dílo s patrným rysem časovosti nechává prostupovat vlastním osobním prostorem a životem, doslova žije ve svém umění. Ohmatává skrze něj hranice intimity, často vtahuje dílo i diváka do svých rituálů jako je spaní, hygiena, sex, sport nebo meditace. Každodenní prožitky vnímá jako umělecké počiny, což ji při tvorbě vede k automatismu a intuici. 

  

Hugo-David Wirth (*1994) absolvoval studium na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v ateliéru Socha a prostor. Za velkou inspiraci pro svou tvůrčí a životní cestu považuje svého profesora a předního českého land-artistu Jiřího Beránka. Ve své tvorbě zpracovává téma základních filozofických otázek jako je peklo, bůh, nihilismus, vědomí, svědomí. Jejich pojetí pak artikuluje skrze prostá sdělení jasnou abstraktní formou či jednoduchými tvary. Využitím surových matérií: dřeva, kamene, železa, sádry a jiných přírodních materiálů zachycuje a předává divákovi objevy životní jednoduchosti.

  

kurátorky: Nela Kuhnová, Anastasia Taran