24/1 – 1/3/2013
vernisáž 23/1 od 18 hod.

Svět po vynálezu fotografie se stal muzeem sebe sama.
/Robert Smithson/

Vizuální paměť současného člověka každou minutu zahltí kvanta nových vjemů. Stačí zapnout televizi nebo internet. Agresivní příval informací nutí náš mozek k neustálé selekci. „Staré“ obrazy téměř okamžitě vytlačují nové a relativizují jejich důležitost. Díky dostupným reprodukčním technikám je můžeme donekonečna multiplikovat, ale i modifikovat. Právě schopnost nové informace vstřebávat, katalogizovat a manipulovat, stejně jako vztah originálu a reprodukce, ať už máme na mysli reprodukci fyzickou nebo smyslovou percepci, stály u zrodu cyklu Saturation Rhythm polské umělkyně Agnieszky Grodzińské.

Její umělecký záběr je poměrně široký. Věnuje se malbě, kresbě, koláži, videu a instalaci. Hlavní inspiraci pro svá díla nachází ve vizuální estetice šedesátých let 20.století a v typografii polské moderny. Výchozím materiálem pro její koláže jsou fotografické materiály z lifestylových časopisů 50. a 60.let. Pracuje se snímky dobových interiérů a jejich pop artovou estetikou, stejně jako s fotografiemi ilustrujícími tělesnou kulturu a rodinný život. Do fotografií často vstupuje pomocí malířských intervencí. Kvazi dokumentární materiály tak konfrontuje s abstrakcí.

Termín „saturace“ můžeme použít v rámci lékařské a chemické terminologie, stejně jako v kontextu teorie barev. V prvních dvou případech mluvíme o nasycení krve kyslíkem nebo nasycení tekutiny plynem. V druhém jde o saturování barvy barevným pigmentem. Jako saturaci definovala Agnieszka i svůj výtvarný postup, kdy pomocí digitální nebo analogové koláže sytí apropriované obrazy novými významy.

V galerii Laboratorio prezentuje výběr koláží z posledních tří let a site specific instalaci.

Agnieszka Grodzińska /1984/ je absolventkou Akademie výtvarných umění v polské Poznani a laureátkou Stipendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011. Je spoluzakladatelkou umělecké skupiny “Rżnięty Kryształ”. Aktivně působí také jako kurátorka. Zúčastnila se řady samostatných a skupinových výstav, mezi jinými “Przedmioty i widoki” /Galeria Starter, Poznań, 2010/, “Barwy Ochronne” /galeria Katarzyny Kobro, Łódź, 2010/, “10 konkurs Gepperta” /Galeria BWA Wrocław 2011/, “Brudne Kwiaty” /Galeria Leto, Warszawa, 2010/, “Survival #7” – Festiwal Sztuki w Ekstremalnych Warunkach /Wrocław 2009/, “Sme tu” /Považská Galéria Umenia, Žilina, SK/, “Figurama” /Praha – Poznaň – České Budějovice – Brusel/, “Nikdy nebolo lepsie” /Stanica, Žilina, SK/.

Výstava vznikla ve spolupráci s varšavskou galerií Starter www.starter.org.pl,
partnery výstavy jsou Polský institut v Praze a České centrum Varšava.