AIR FUTURA Prague je rezidenční program, zajišťovaný ve vzájemné spolupráci s
14 mezinárodními centry pro umění po celém světě.  Zahraniční umělci mohou v
Praze realizovat své projekty za profesionální podpory, zároveň jsou ubytováni
v samostatném bytě v centru města a je jim propůjčen ateliér – výstavní prostor
v KARLIN STUDIOS. Čeští umělci mohou za stejných podmínek absolvovat pobyt v
zahraničí.