AKU Banská Bystrica

Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí představí absolventy z Akademie umění v Banské Bystrici.

 

Již 17. září uvede Galerie Sýpka výstavu Ateliéru Malby z Akademie umění v Banské Bystrici. V rámci vernisáže se představí šest autorů – Martina Blaščáková, Kateřina Kocourková, Mária Zuberéniová, Natálie Šimonová, Magda Masárová a Petr Dechť. Výstavu s názvem Zrní můžete shlédnout paralelně s výstavou v Galerii Kaple až do 13. listopadu 2020. Kurátorem výstavy je Leszek Wojaczek a vedoucí Ateliéru Malby Jana Farmanová.

 

Galerie Sýpka představí několik autorů, různících se svými tématy. Každý z nich představí své jednotlivé malířské „ostrovy“ či mikrosvěty, které jsou často nositelem osobních příběhů, inspirací a podmětů, které hovoří o konkrétních lidech. 

 

Vlastní téma často tvoří jednu z primárních částí konkrétního uměleckého díla. Je to určitý a zvláštní organismus, energie, která pramení v člověku. Síla umělce tkví v moci tuto energii přeměnit v konkrétní hmatatelnou věc.

 

Všichni tito autoři využívají ke své tvorbě podněty pramenící přímo z nich samých. Zpracování a různost podnětů je to, co činí tuto výstavu jedinečnou. Přijďte se přesvědčit, co autor, to jiná cesta.

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek a Jana Farmanová

 

Výstavu je možné zhlédnout ve všední dny mimo pondělí od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17 hodin. Více informací naleznete na stránkách www.kzvalmez.cz