Alena Plíhalová - Promrnění

Alena „Ála“ Plíhalová je výraznou libereckou umělkyní širokého zaměření, převážně se však věnuje monochromní černobílé malbě tuší a kresbě. Barvu v nich používá spíše okrajově. Vytváří nezaměnitelné labyrinty do sebe zapadajících struktur, které se skládají z jednotlivých hravých segmentů bytostí, příšer, lidských částí těl, zvířat a tvarů. Ty překypují záhyby, výčnělky, očima a oblými křivkami. Motivy, z kterých těží svou inspiraci, jsou zrcadlem její divoké fantazie, snů a často i ji samotnou dokáží překvapit. V její tvorbě je hravost, dravost i erotika. Dává prostor pro divákovu fantazii, aby si příběhy za obrazy domýšlel a viděl v nich své výklady a asociace.

  

Pro výstavu Promrnění v jabloneckých vitrínách Gumák přichystala obrazy pro ni neobvyklých větších formátů a nástěnnou malbu v abstraktnější rovině malovanou sprejem v detailech doplněnou fixem.

  

Ála Plíhalová prošla školami napříč Českou republikou. Střední školu absolvovala na SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou, poté na VOŠUP v Praze Design hraček, bakalářské studium absolvovala na FUD v Ústí nad Labem v ateliéru Přírodní materiály, stáž absolvovala ve finské Kouvole na KyAMK a studium završila na FAVU v Brně v ateliéru Enviroment. Žije a pracuje v Liberci a je spojena s komunitním centrem tvůrčích lidí Argonaut, kde má svůj ateliér. Působí jako učitelka výtvarné výchovy na základní škole.