Výstava 33 je druhou výstavní prezentací pokračujícího umělecko-výzkumného cyklu Kosmogram. Aleš Zapletal zde v různých formách a médiích re-konstruuje modely světa v dialozích a introspekcích s reálnými osobami („odborníky na celý svět“) i mimolidskými jsoucny.

 

Aleš Zapletal (*1990) ve své tvorbě hledá průsečíky svých osobních a globálně sdílených vyprávění a motivů. Pátrá po formách sdělení, v nichž se propojují duchovní a analytické vidění světa. Jeho primárními uměleckými prostředky jsou kresba a malba, které využívá v různorodých instalačních a institucionálních rámcích. Aktuálně pracuje na projektu Kosmogram, v němž shromažďuje, aktualizuje a rozpracovává nové modely Země a kosmu. Je absolventem FaVU VUT v Brně, UMPRUM a AVU v Praze. Nedávno namaloval obraz, v němž zkoušel postihnout, jaký model světa by mohla mít jeho kočka.

 

kurátor: Jiří Ptáček