Galerie Panský dvůr ve Veselí nad Moravou představuje výběr z tvorby téměř neznámého malíře a grafika Alexandra Salontaye (*1937), která překvapuje svojí rozmanitostí, šíří záběru a kvalitou, u níž je o to překvapivější, že byla profesionálnímu uměleckému světu neznámá.

  

V 50. letech studoval na Vysoké škole pedagogické obory deskriptivní geometrie a výtvarná výchova a téměř celý svůj život působil jako pedagog výtvarné výchovy, v letech 1966–1986 na Pedagogickému institutu v Trnavě, v 90. letech krátce na Pedagogické fakultě M. Bela v Banské Bystrici. V období, kdy se aktivně věnoval tvorbě, uspořádal jen tři výstavy v 70. letech v Bratislavě a v Trnavě, poté bylo jeho dílo více než tři desetiletí skryto veřejnosti. Zásadní retrospektivy se dočkal až v roce 2020 v Galerii Jána Koniarka v Trnavě.

  

Salontayova tvorba vychází v části díla z amerického pop artu warholovské vizuality, která v československém prostředí uchvátila řadu autorů (Jiří Načeradský, Rudolf Němec, Ladislav Sutnar, Theodor Rotrekl, Julián Filo). Zároveň ale není omezena pouze na tuto polohu. Pozoruhodná je u něj práce s každodenními motivy, ať už vypozorovanými na ulici či převzatými z denního tisku, a výtvarného výrazu, který pracuje s plošnou barevností, kterou známe z Warholových sítotisků.

  

Kromě toho tvořil Salontay také v lyrickém módu, což platí zejména pro jeho krajiny ze 70.–90. let, kdy zejména jeho ranější dílo s sebou nese jistou vizuální spřízněnost s obrazy Marie Blabolilové, která rovněž několik dekád zpracovává “obyčejné“ náměty z domácnosti a zahrady. Na postavě Salontaye můžeme vidět případ silné vůle k tvořivosti, která dodávala autorovi náboj po celý život a zjevně byla pro něj přednější, než externí satisfakce v podobě veřejných výstav.

  

kurátorka: Barbora Lungová