Alexey Klyuykov se narodil v roce 1977 v ruském Vladimiru. V Praze žije od svých čtrnácti let. Už v době studií na pražské UMPRUM spojil síly se spolužákem Vasilem Artamonovem. Jako umělecká dvojice jsou činní dodnes. V roce 2010 získali Cenu Jindřicha Chalupeckého. Před dvěma lety se spolu s dalšími přihlásili k tzv. „radikálnímu realismu“, jehož základním cílem je srozumitelná komunikace pokrokových ideálů včetně „rehabilitace sovětského uměleckého projektu a dalších komunistických uměleckých proudů jako umění reálně humanistického, společenského a odpovědného“. Jistým vzorem je jim ideový horizont a estetika tzv. „surové malby“, která se v Sovětském svazu prosazovala v období následující po stalinské éře. Také jako kreslíř a ilustrátor Klyuykov navazuje na tradici politické karikatury se zřetelně levicovým a antikapitalistickým zaměřením.

http://www.artlist.cz/alexej-klyuykov-4372/

Obraz bude k vidění do 17. prosince 2018.

O K O Š I R O K O vzniklo v roce 2018 jako nové místo pro současné umění v historickém centru Českých Budějovic na místě prázdné kartuše pro domovní znamení na barokní fasádě domu v Široké ulici. Určeno je pro střednědobé prezentace současné malby. Ročně jsou realizovány čtyři výstavy jednoho obrazu. Dramaturgii a produkci zajišťují společnými silami provozovatel Café Široko a pořadatel hudebního festivalu Ostinato Jaroslav Bašta společně s kurátorem Jiřím Ptáčkem.