Galerie jako místo, které nás posílá jinam. Výstavní plocha jako artefakt (?) a informační tabule (!). To podstatné se odehraje mimo. Čtveřice komponovaných vycházek a vyjížděk do polí a zakouřených putik. Koncert v zavřeném dole. Život nás čeká jinde.