Výstava Ateliéru malířství 1 z brněnské FaVU VUT reprezentuje jak jednotlivé aktérstvo, tak ateliér jako celek. Kromě dialogu jednotlivých malířek a malířů vyzdvihuje taky důležitost komunikace formy a obsahu. Výstava tak nepřímo poukazuje na podstatu hmoty, potažmo řemeslného přístupu k malbě, jakožto k základnímu stavebnímu kameni pro realizaci ideálů, proměnu konceptu ve skutečnost.

 

kurátoři: Vasil Artamonov, Marie Štindlová