Grafický design: Tereza Bierská

Výstavní
prostor dvou brněnských galerií Monomach a Dornych se proměňuje v showroom
dobrovízského skladu technologicky nejvyvinutějšího internetového prodejce –
Amazonu.

Nikol se
ve svém díle, které je i její závěrečnou prací na FaVU VUT v Brně, zabývá otázkami
práce v jednom z největších globálních prodejců na internetu – Amazonu. V roce
2015 otevřel Amazon distribuční centrum v Dobrovízi nedaleko Prahy a zaměstnává
zde tisíce stálých i sezónních pracovníků. Amazon jako ‘’technologická firma,’’
čili v poloautomatizovaný provoz se striktním řádem, dokonale vyvinutou
logistikou a z toho vyplývající požadovaná efektivita “lidských” pracovníků. S
tím je spojený masivní vývoj stále nových technologií s cílem zrychlit dodávku
zboží. Amazon pravidelně aktualizuje svůj seznam patentů na nejnovější
technologie. Jedná se v tuto chvíli o víc jak 5800 patentů, které vyvíjí jak
pro své nové produkty, tak pro své distribuční zázemí. Na amerických stránkách
patentového úřadu se dají tyto patenty detailně projít a podívat se, čím vším
může být nebo již je pracovník vybaven. Najdeme tu vybavení jako jsou brýle
augmentované reality, rentgenové senzory nebo drony. Pobočka v Dobrovízi patří
ale, především kvůli nízké ceně českých zaměstnanců, z hlediska Amazonu k těm
méně automatizovaným. Co přesně znamená pracovat pro nejbohatšího muže světa –
jeffa Bezose? Jaká je za tuto práci odměna a co pro ní musí vykonat? S tím,
”jak to v takovém Amazonu chodí” se autorka seznámila díky výpovědi jedné
bývalé zaměstnankyně. Prekarizované pracovní podmínky se pochopitelně moc
neliší od jiných vykořisťujících firmách dneška. Amazon je ale svojí velikostí
(a tedy i vlivem na budoucí podobu práce) specifický i v globálním měřítku.
Zákazník čili konzument, je zde vždy kladen na to nejvýsostnější místo.
Zaměstnanci však pracují v nejistých a striktních pracovních podmínkách.
Speciálně agenturnízaměstnanci, kteří mají sice pevně danou smlouvu na dobu
určitou, ale firma se jich ve zkušební době kdykoliv zbaví. Podmínky budou
demonstrovány platformou AmazonExperience. Ta se skládá z e-shopu, obsahujícího
díla imitující produkty. Tyto produkty těží hlavně ze sloganů firmy, stereotypů
práce a zkušeností ze samotného Amazonu a jsou určeny pro potencionální
pracovníky. Instalace dvou ‘’showroomů’’ by měla prezentovat tyto produkty,
skrze něž se můžeme více dozvědět, na co se připravit.     

Výstava se uskuteční v rámci výstavního bloku s názvem Hůř než my? Neudržitelnost blahobytu. První tematický blok, kterým galerie na jaře zahájila svůj program pro rok 2019, se zabývá v současnosti velmi aktuální, rozsáhlou a hodně řešenou problematikou neudržitelnosti blahobytu a nadbytku, s tím úzce propojenou globální politikou a promítnutím tohoto širokého tématu do materiálních i obsahových přístupů ve výtvarném umění. Jedná se o téma zcela dalece přesahující uměleckou oblast. Na výstavách participují umělci, kteří různými osobitými obsahovými způsoby a praktickými přístupy reflektují tyto otázky včetně otázek rovnocennosti, udržitelných životních stylů a dalších alternativ.

Kurátoři: Dana Kinclová a Pavla Maslejová