Kurátoři: Marie Vránová, Dominika Halvová

 

V současné době zažíváme masivní průnik digitálních obrazů mezi naše každodenní aktivity. Měnit jejich parametry v mobilu nebo grafickém programu se stalo činností skoro triviální. Fluidita těchto obrazů a zároveň fádnost, s jakou zanikají v obrovské mase či šumu jim podobných, provokuje úvahu, zda je jejich osudem být pouze nositeli efemerních sdělení nebo skrývají podstatnější kvality. Ryan O´Rourke se zabývá možnostmi, které digitální obraz oproti klasické malbě nabízí. Digitální obrazy využívá jako inspiraci pro své malby a nástroj tvorby. Autor se ve výstavě zaměřuje na jednu specifickou oblast této estetiky, ve které hraje prim rozpad a reorganizace obrazu. Pracuje s rytmizací plochy, proměnou výchozích dat, záměnou informací a objektů.

O programování obrazů a zasahování do digitálních obrazů pomocí scriptů se O´Rourke zajímá již od ukončení studií. Vytvořil desítky scriptů, které buď analyzují digitální obrazy pomocí grafů a tabulek, nebo posouvají jejich vlastnosti. Často se jedná o různé pohyby a transformace v barevných prostorech. Jiné generují obrazy, kvazi-nahodilé kompozice, variace na dodaná data nebo parametry. Výsledné obrázky autor označuje jako “nevědomí počítače”, protože jsou do jisté míry výsledkem automatických procesů, i když v sobě program nosí i jistý vliv a záměr programátora. Jakmile se ale program spustí, začnou se dít věci, na které už autor nemá vliv. O´Rourke však nevítá smrt autora – pocit, že ze surového materiálu musí umělec teprve něco vytvořit, zůstává. Programem generované obrázky využívá jako zdroj nebo ingredienci pro další tvorbu.

Vystavené malby jsou aplikací výše uvedených postupů a jejich náměty čerpají z citových témat autora. Součástí výstavy je řada tisků, které jsou výsledky bádání pomocí scriptů.

 

Ryan O´Rourke 1982* vystudoval pražskou AVU, ateliér Grafiky II Prof. Vladimíra Kokolii.

Žije a pracuje v Praze.

http://orourke.cz/