Zveme na vernisáž a výstavy Andráse Cséfalvaye a Aleše Čermáka.

András Cséfalvay / 40 Days in the Desert
Současný slovenský umělec András Cséfalvay se věnuje především videoesejím s využitím 3D technologií. Způsob jeho práce má blízko k psaní textů, jeho krátké filmy jsou často založeny na metaforickém dialogu reálných nebo mýtických postav. Příběhy jsou téměř vždy jemně apokalyptické a odráží jeho zájem o matematiku, filosofii nebo sociologii.

Aleš Čermák / ·₀iy·rb·e₁··wh Er₁trht··er₂·m
Aktuální práce Aleše Čermáka se dotýká zejména experimentálního divadla, ale vychází z jeho dosavadní umělecké praxe, kdy se věnoval především instalaci, performanci a konceptuálnímu textu. O svých performativních projektech v metaforické rovině uvažuje jako o organismu, jehož systém často objektivizuje vytvářením modelových situací pomocí grafů, textových popisů a situačních her. Důležitou autorovou platformou je také experimentální nakladatelství Ausdruck Books Hybrid Publishing Platform.