Zveme na vernisáž a výstavy Andráse Cséfalvaye a Aleše Čermáka.

András Cséfalvay / 40 Days in the Desert
Současný slovenský umělec András Cséfalvay se věnuje především videoesejím s využitím 3D technologií. Způsob jeho práce má blízko k psaní textů, jeho krátké filmy jsou často založeny na metaforickém dialogu reálných nebo mýtických postav. Příběhy jsou téměř vždy jemně apokalyptické a odráží jeho zájem o matematiku, filosofii nebo sociologii.
40 Days in the Desert je kontemplační je kontemplativní galerijní situací.
Aleš Čermák / ·₀iy·rb·e₁··wh Er₁trht··er₂·m 

Od roku 2013 se převážná část prací Aleše Čermáka pohybuje v performativní rovině. O svých performativních projektech v metaforické rovině uvažuje jako o organismu, jehož vnitřní systém / logiku často objektivizuje vytvářením modelových situací, textových popisů a situačních her. Instalace v prostoru pracovny představuje jeden ze zárodků depersonalizované, xenomorfní entity, která s vnějším prostředím komunikuje jako bot. ·₀iy·rb·e₁··wh Er₁trht··er₂·m je pojmenováním pro agenta, který tvoří konfiguraci nebo zárodek spekulativních programů.