Milan Dobeš Museum předtaví svou první výstavu v letošním roce. Andrzej Nowaczki (1953) je polský opartistický výtvarník. Jehož díla
vytváří abstraktní, otevřený prostor založený na iluzi barev a
imaginární hloubce. Je to vytvoření bezrozměrného prostoru, který
vyvstává ze stávajícího reliéfů. Na povrchu trojrozměrného díla je
viditelná iluze pohybu evokující novou dimenzi plnou vibrací a
opakujících se rytmů.