Andy Singer: CARtoons

Na panelech pražské galerie Artwall, která se nachází u rušné silnice na vltavském nábřeží, jsou kresby města zahlceného auty. Výstava amerického kreslíře a komiksového umělce Andyho Singera upozorňuje na neudržitelnost současného způsobu mobility. V kontextu současné debaty o klimatické krizi a omezování emisí CO2 je zřejmé, že mobilita založená na individuální automobilové dopravě, které jsou dnešní města přizpůsobena, se musí nevyhnutelně změnit. 

 

Andy Singer se tématu přebujelého automobilismu a propagaci cyklistiky věnuje ve svých dílech již více než třicet let. Jeho politické karikatury upozorňují na problémy americké společnosti, kde jsou negativní důsledky automobilové dopravy ještě viditelnější než v Evropě. Zobrazuje paradoxy automobilismu v městském prostředí, ale také řešení, která spočívají v podpoře cyklistiky a veřejné dopravy. Kresba přerostlé lidské kostry, po které jezdí auta, je varováním před chmurnou budoucností lidstva. Autor sám k tomu dodává: „Pokud lidé radikálně nesníží počet ujetých kilometrů, spálí sebe i planetu.“

 

Od 70. let 20. století je automobil převažujícím dopravním prostředkem v osobní přepravě. V současnosti je vlastnictví auta považováno za samozřejmost, pro některé dokonce za nutnost. Automobil je také často vnímán jako symbol statusu. Tato situace s sebou přinesla znečištění ovzduší a hluk. Infrastruktura silnic změnila zásadním způsobem podobu měst i krajiny. Vědecký výzkum jednoznačně ukazuje, že pro řešení klimatické krize je nutné radikálně snížit emise CO2, na nichž se významně podílí doprava. V současné době je téměř 30 % všech emisí oxidu uhličitého v EU způsobeno dopravou osob a zboží, přičemž osobní automobily se na celkových emisích z dopravy podílejí až 60 %

 

Kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková k výstavě říkají: „Komiksové kresby, které jsou vtipné a naléhavé zároveň, představují velmi účinný nástroj komunikace s veřejností. Andy Singer dokáže složité téma zprostředkovat jednoduchou formou a probudit tak lidi z nečinnosti.” Odborník na cyklodopravu ze spolku AutoMat Vratislav Filler dodává: “V Praze se sice situace v mnoha ohledech zlepšuje. Stále ale převládá nepodložená představa, že auta nelze výrazněji omezovat a že zahlcení města kolonami se nezbavíme jinak než výstavbou dalších městských dálnic, což je pro Prahu naprosto ničivý protimluv. Singerovy obrázky nám tak rozhodně mají co říct i více než dvě dekády po svém vzniku.” 

 

Andy Singer je bytost mimozemského původu. Na jeho planetě se všichni pohybují na kole nebo pěšky. V 60. letech minulého století přišel na Zemi, aby lidi varoval, že musí přestat jezdit autem. Zatím se zdá, že jeho varování nikdo nedbá. Andy komunikuje pomocí e-mailu a kreseb. Jeho další díla si můžete prohlédnout na adrese www.andysinger.com. V českém překladu mu vyšla kniha KarikAUTury

 

kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková 

 

Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7. Mediálními partnery projektu jsou Artmap, Radio 1, GoOut.