Anežka Kovalová i Miroslav Koval absolvovali Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu šedesátých a sedmdesátých let (Karel Souček, František Jiroudek, Jiří John). Celoživotním námětem jejich výtvarné práce – maleb, kreseb, či fotogramů – je vždy bezprostředně zakoušená, prožívaná a poznávaná příroda z okolí jejich domova v podhorské vesnici Sobotíně na Šumpersku. Oba přetváří – každý svým osobitým způsobem – konkrétní zážitky, prožitky a zkušenosti úspornou formou do citlivě vnímaného existencionálního sdělení s obecnější platností. (mw)