Lítáš po lese a na pár dní se v něm zapomeneš. Staneš se součástí smečky. Jste si parťákem a pomocníkem zároveň. Je to láska, péče a oddanost. Důvěra, motivace a obrovská radost. Je to jízda! Malířka Anka Langová se pohybuje v prostředí sportovních závodů psích spřežení. Fascinace psím expresivním výrazem je hlavním motivem její tvorby. A i zvíře se někdy stane domestikovaným barevným tvorem, který si po náročným závodění rádo zajde na párty. 

Tak MushGo!