Anna Daučíková: Politiky gest
7. 9. – 18. 10. 2017

Samostatná výstava vizuální umělkyně Anny Daučíkové (*1950) představí jednu z nejvýznamnějších postav česko-slovenské umělecké scény. Daučíková se věnuje malbě, fotografii, akčnímu umění a performance. Autorka absolvovala v 70. letech ateliér Skla v architektuře u docenta Václava Cíglera na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Během 80. let se zaměřila na strukturální malbu a po roce 1994 opouští malbu a experimentuje s novými médii a performance. Tematicky se od 90. let věnuje genderovým otázkám a hledání vlastní identity, což bude hlavním tématem této výstavní prezentace.

Otevřeno: ÚT – SO 10-18 hodin
Každou středu volný vstup.

Informace o výstavě a doprovodné programu naleznete na www.duul.ujep.cz, a facebooku.
Kontakty: duul@ujep.cz, +420 475 285 188

Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 9, 40096 Ústí nad Labem