Tím prvním, co by měl návštěvník galerie vědět při setkání s díly Anny Jožové, je to, že její tvorba je vždy silně spjata s hlubokým zájmem o život ve vztahu k prostředí a plynutí času. Člověk i jakýkoliv jiný tvor na této planetě, dokonce i každá neživá věc či abstraktní entita, mají svůj počátek a konec – zapadají do řetězce existence a stávají se jedním z nekonečného množství článků. Anna Jožová jako by vědomí této skutečnosti nedokázala ani na chvíli upozadit a opakovaně se k ní ve svých dílech vrací.

 

Objekty vystavené v Galerii Kuzebauch patří do nové, právě vznikající série. Její název Dysplasio napovídá, že nyní se autorka zaměřila na určité poruchy v růstu, odchylky od normy nebo změny ve vývoji.

 

kurátoři: Ján Gajdušek, Tereza Havlovicová