Anna Ročňová a Jan Boháč patří v současné době již mezi etablované umělce mladší střední generace. Oba jsou absolventy sochařského ateliéru Dominika Langa a Edith Jeřábkové a pro oba je společným znakem intermediální přístup k tvorbě a smysl pro narativní koncept. Zatímco Anna Ročňová hledá dlouhodobě inspiraci ke své tvorbě v přírodě, všímá si vztahů mezi přirozeným a umělým prostředím, pro Jana Boháče je hlavním východiskem člověk a jeho zkušenost spojená s osobním prožitkem a s tím spojené zkoumání lidského chování v různých situacích.

  

Často spolu vytvářejí kolaborativní projekty založené na silné příběhové linii – za všechny můžeme zmínit výstavy Piknik (2015) či Vymknutý kotník (2019). V roce 2022 tato dvojice opět spojí své síly v nejnovějším výstavním počinu zamýšleném přímo pro konkrétní místo, kterým Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem uzavře výstavní sezónu.