Anna Stepanova je multimediální výtvarnice, která opírá svou uměleckou praxi na zkušenostech nasbírané v ateliérech Intermédia ostravské FU a Fotografie na pražské UMPRUM. V díle je možné sledovat určitá dominující témata jako jsou kompilativní práce, citace existujících děl, recyklace, otevřená forma, ready-made, otázka autorství a tedy i zájem o zaměnitelnost obsahů. Objektovost nebo fotografie (digitální či analogová) a jejich hranice se v podání Anny v mnoha aspektech ztrácí. Dochází k jejich zprůhlednění, ba dokonce neexistenci.

 

Instalace [out]sider hledá a zkoumá chyby v systému, jde naproti nepředvídatelnosti a kráse okamžiku. Uvědomuje si, že výsledek není tak důležitý jako vznik díla. Neméně důležitou roli zde hraje transparentní PVC materiál transformovaný do téměř tekutého stavu, který se zhostí funkce nosiče fotografie. To umožní, aby se tato média stala jedním tělem bez nutnosti je jakkoliv dále definovat. Ovšem hlavním vizuálním průvodcem je v tomto případě technika/strategie, jež je pojmenovaná jako glitch art. Umění, které vzniká především kvůli chybě nebo náhodě a nabízí dimenzi meditace o tom, co je nové a ryzí, nebo dokonce o tom, co může provokativně vystupovat ze světa umění nebo zakřivit hodnotový systém.

 

kurátor: Max Lysáček