Štěpán Tesař, obálka časopisu Solidarita, 2015

Přednáška Pavla Karouse bude zaměřena na umění aktivně vystupující proti fašismu, neonacismu, rasismu a xenofobii. Umělci se stavěli proti těmto negativním sociálním jevům vždy, když se ve společnosti objevily. Výklad se zabývá historií i současností umění angažovaného proti fašistickým a nacistickým ideologiím na slovenské a české scéně. Přednáška spojená s diskuzí se bude zabývat otázkou, jak má vypadat angažované vizuální umění zaměřené proti fašismu dnes, kdy rasistické a xenofobní tendence nabývají v zemích Visegrádu na intenzitě, a jestli může mít širší společenskou odezvu tak jako v minulosti.

Místo konání: FaVU, Údolní 53, budova U2, místnost 324

Doprovodný program k přehlídce Sochy v ulicích – Brno Art Open 2017 | 7.6. – 27.8.2017 | www.dum-umeni.cz/bao