Výstava Antonie Brůhové vychází z projektu Věže reálné a stylizované. Ve svém díle se introspektivně zamýšlí nad současným vnímáním reality v toku uplynulého času. 

 

Věž, jako určující leitmotiv výstavy Osobní aktuálnost, souvísí s autorčiným multismyslovým prožíváním prostředí a narativu “stověžaté Prahy”. Ve své expozici nám představuje svébytný pohled na svět a odkazuje se v jeho každodennosti na naivitu vnímání života. Vedle maleb na plátně nás také přivádí do nitra instalace, kde staví do kontrastu autorský materiál, jako formu s environmentálním přesahem, proti materiálům průmyslové výroby s jasně definovanou funkcí.