Galerie moderního umění navazuje v cyklu Počátky moderny na programovou řadu výstav, které vedou dialog s unikátní kolekcí obrazů Antonína Slavíčka umístěnou ve vstupní části stálé expozice. Zajímavá konfrontace umožňuje nahlédnout do tvůrčí atmosféry přelomu 19. a 20. století. Představila se tu již díla Františka Kavána (2011), Miloše Jiránka (2012), roudnického rodáka Otakara Nejedlého (2013) a Jaroslava Panušky (2014). Plánuje se výstava Jana Štursy. V roce 2016 cyklus obohatí výstava další velké osobnosti zlatého věku moderní krajinomalby Antonína Hudečka.

V polovině devadesátých let 19. století se Okoř a její blízké okolí stala oblíbenou destinací studentů krajinářského ateliéru Julia Mařáka, kam se vraceli i po ukončení studia na Akademii. S nadsázkou tak můžeme mluvit o jediné “malířské kolonii” v českém umění 19. století. Vůdčí osobností skupiny umělců byl bezpochyby Antonín Slavíček (1870–1910), vedle něj zde ovšem působili i dva další významní malíři: Otakar Lebeda (1877–1901) a Antonín Hudeček (1872–1941).

Přes rozdílné povahy i malířský temperament bylo pro jejich tvorbu společným rysem úsilí o nalezení moderní podoby obrazu. Právě početný soubor Hudečkových obrazů vytvořených během let 1897–1902 umožňuje dobře prezentovat krátký, ale intenzivní proces proměny formálních i obsahových složek obrazu, kterým české malířství procházelo na přelomu 19. a 20. století. V tomto klíčovém období se nová generace umělců, jejímiž předními reprezentanty byli právě Hudeček, Lebeda a Slavíček, zpracovávala podněty impresionismu, pointilismu a symbolismu a snažila se tak domácí umění vysvobodit z jeho izolace a přiblížit současnému dění na evropské scéně.

Výstava Antonín Hudeček a Okoř představí nejvýznamnější Hudečkova díla spojená s Okoří, ale také ukázky Slavíčkových a Lebedových pláten a prostřednictvím jejich přímé konfrontace umožní prozkoumat vzájemné vztahy, které přispěly k formování moderní české krajinomalby.

Poslechněte si rozhovor Karla Oujezdského v pořadu Mozaika – Český rozhlas Vltava s autorkou výstavy Antonín Hudeček a Okoř – historičkou umění Veronikou Hulíkovou.