Výstava Za boží oponou akcentuje význam blízkosti a doteku v mezilidských vztazích, v životě, umění a kultuře, vyvolávající tolik potřebnou energii a zvláštní chvění, jež v konturách kontrastu viděných lidských osudů podtrhuje hodnoty lidskosti.

  

Antonín Kratochvíl (*1947) patří k nejvýznamnějším osobnostem světové fotografie. Tento nespoutatelný živel ve vodách světové fotografie se věnuje humanisticky zaměřené fotografii s uměleckým podtextem. S fotoaparátem v ruce prošel řadou světových konfliktů, aby zachytil stav mizející kultury i devastaci přírody, stejně tak uhranul fotografickými portréty světových celebrit jako je David Bowie, Keith Richards, Bob Dylan a další. Kratochvílovo charismatické a empatické vidění současného světa působí na emoce. Zneklidňuje a sugestivně promlouvá o lidskosti i její odvrácené tváři, o realitě vyzdvižené k přemýšlení.