Miloslav Kolenatý, pedagog Fakulty životního prostředí UJEP, se ve své přednášce bude zabývat problematikou období, v němž vliv činnosti člověka na přírodu a její zdroje je třeba podrobit zkoumání a kritické reflexi.

 

Akce je součástí doprovodného programu výstavy Zkouška ohněm Dagmar Šubrtové.