Historik David Beitl představí rekonstrukci Anežského kláštera pro potřeby Národní galerie, kterou tato unikátní stavba prošla v 60.–80. letech 20. století. Během prohlídky přiblíží výsledek soutěže na zastřešení kostela sv. Františka a celkovou úpravu interiéru kláštera pro stálé expozice galerie.

  

místo setkání: u pokladny Anežského kláštera

rezervace: GoOut