foto: Martin Bělohradský

Renesance je mimořádným kulturním fenoménem, který se rozvinul v severní Itálii již v 15. století. Podstatou nového myšlení i umění se stal humanismus, jehož myšlenky se ovšem šířily rychleji než jeho hmotné projevy. A tak se s prvními renesančními stavbami u nás setkáváme až v 2. polovině 16. století, přičemž jejich velký rozkvět přináší až prostředí habsburského panovnického domu. Mimořádný vliv také u nás spolu s novým stylem získali jeho čelní průkopníci – italští umělci, kteří se zde mnohdy usadili natrvalo. 

 

Na Hradčanech a Malé Straně se podíváme nejen na skvostné paláce šlechty (Martinický, Schwarzenberský, palác Pánů z Hradce), ale i na domy patricijské (Metychů z Čečova), měšťanské (dům U Zlaté labutě) a veřejné. Kromě samotné architektury zmíníme krátce i historii jednotlivých objektů. Zaměříme se především na dobové společenské aspekty, které ovlivnily podobu staveb i specifický charakter v dané oblasti. Účastníci procházky se například dozví, jakou roli sehrál v rozvoji renesanční architektury velký požár Malé Strany z roku 1541.

 

Architektura interaktivně je název nového cyklu lektorovaných procházek, jejichž hlavním cílem je prezentace architektonických slohů a jejich tvarosloví s důrazem na zapojení samotných účastníků. Přiblížíme vám zvláštnosti jednotlivých stylů a podle podle specifických prvků vás je naučíme od sebe rozeznávat. Na konci našeho cyklu budete schopni sami určit konkrétní sloh, včetně jeho časového zařazení. Procházka je určena všem aktivním zájemcům o architekturu, kteří nechtějí jen pasivně naslouchat výkladu průvodce a mají dobrou fyzickou kondici. 

 

Nutná rezervace vstupenek předem. Více informací zde.