Muzeum umění Olomouc umožní návštěvníkům prostřednictvím vlastních sbírkových předmětů nahlédnout do procesu vzniku architektury. Ukáže složitou cestu formování názoru architekta od prvotních impulzů, přes školní dril, stylové inspirace či praxi zatíženou dobovými podmínkami. Pokusí se odpovědět na otázku, jakou roli může architekt hrát ve společnosti, jaké jsou jeho úkoly. Také poodhalí, kolik práce se skrývá za jedním konkrétním projektem dovedeným k realizaci.

 

Exponáty představují kurátorský výběr z muzejních sbírek a protínají časovou osu od 19. století do současnosti. Ústředním tématem je hledání – hledání vlastního rukopisu, témat, formy. Výstavu zaplní skici, studie, deníky, neuskutečněné ideje, realizované projekty a modely od renomovaných, ale i zcela zapomenutých architektů. Ke zhlédnutí budou například práce Jana Kotěry, Čestmíra a Lubomíra Šlapetových, Aleny Šrámkové, Václava Aulického nebo Magdaleny Jetelové.

 

V celém procesu bude muzeum hrát aktivizační roli a návštěvníkům představí také současnou praxi. Do prostředí jinak statického umístí kancelář architekta/architektů – nikoliv jako rekvizitu, nýbrž jako kreativní prostředí a místo vzniku nového projektu. Místo, kde divák může nahlédnout a případně se zapojit do architektonického procesu. Doprovodný program rovněž nabídne seznámení s místními architektonickými kancelářemi a jejich počiny.