Lucia Tallová, Ján Zelinka a Tomáš Žemla je trojice etablovaných slovenských umělců, jejichž společná výstava Areas of Transformation představuje nejrůznější přístupy ke krajině coby domovu. Vycházejí ze svého regionu, ale neuchylují se k jeho doslovnému popisu a ohraničení. Naopak jej abstrahují, mění až v jakýsi prostor vlastního usebrání se, teprve v němž lze danou lokalitu považovat za svou a vnímat ji očima rezidenta.