BERLÍNSKÁ FOTOGRAFKA ARINA DÄHNICK VE STOPÁCH LUDWIGA MIESE VAN DER ROHE

 

Život ve městě a kultivovanost, kontrasty uvnitř a venku, rozmazání a zaostření, odrazy a zrcadlení, hra s vnímáním pozorovatele — to jsou obrazová témata berlínské fotografky Ariny Dähnick. Architekturu Ludwiga Miese van der Rohe objevila na podzim roku 2012, kdy po bouřce zažila fascinující a paradoxní prostorovou zkušenost při sledování Nové národní galerie: vnímala neomezenou rozlehlost a zároveň poutavost tohoto místa. Od té doby fotografovala tuto stavbu za různých podmínek až do jejího uzavření v roce 2015, dále pak sledovala stopy Miese z Berlína do Brna, z Chicaga do New Yorku. Zachytila jeho nejslavnější budovy včetně vily Tugendhat, Seagram Building a Lake Shore Drive Apartments v působivém fotografickém souboru, jenž je vyjádřením její kreativní inspirace, ale i fascinující prostorové zkušenosti architektury samotné.

 

Výstava „Architektonické portréty. Projekt MIES“ byla pře dstavena veřejnosti v S. R. Crown Hall a v Goethe Institutu v roce 2019, kdy zároveň probíhalo Bienále architektury v Chicagu. Výstava dál poputuje do Barcelony a Berlína.

 

„Arina Dähnick přináší nový pohled na Miesovy známé práce, staví vedle sebe architekturu, její odrazy ve skle a hru světla. Když se díváte na její díla, uvědomíte si jejich vysokou technickou úroveň, autorka navíc obohacuje divákův zážitek o emocionální náboj vyjádřený prostřednictvím fotografií.“

 — Dirk Lohan, architekt, ředitel Wight & Company a vnuk Miese van der Rohe

 

Další informace o projektu zde: www.arina-daehnick.de 

 

Kurátorky: Lucie Valdhansová, Jana Vránová 

Překlad: Kateřina Báňová 

Korektura: Kateřina Havelková Štěpančíková 

Grafika: Atelier Zidlicky

 

Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná bez předchozí rezervace v rámci otvírací doby vily Tugendhat.

Vstupné 50 CZK. 

 

INFORMACE

Tel: +420 515 511 015 / 017

E-mail: info@tugendhat.eu