Tvůrčí procházka s fotoaparáty pro děti od 6 let a mládež.

  

Rezervace na pedagog@galerie4.cz. Akce se uskuteční pouze při příznivém počasí.