ArtMill je základem naší neziskové organizace ArtDialog. Naše centrum funguje jako alternativní kulturní prostor a je domovem aktivní komunity umělců, aktivistů, farmářů, podnikatelů a kreativců, kteří spravují místní ekosystém. ArtMill umožňuje poslání ArtDialogu budovat kulturní diskurz prostřednictvím kreativity, výzkumu, širší veřejnosti, zkušenostního učení a vzdělávání.

 

Praktikujeme kulturu jako katalyzátor transformativních společenských změn a pracujeme v souladu a spolupráci s mnoha partnerskými organizacemi, abychom udrželi již existující a stále rostoucí síť center, družstev, komunit, farem a jednotlivců pracujících na změně systémů útlaku a těžby.