grafický design: Filip Sajler, Hana Kubrichtová, Anna Vašičková, David Stejskal

Současný design propsaný do tradičního sklářského řemesla, propojení se značkou Klimchi, využití odpadního materiálu z výroby firmy Ton, dialog o tom, jak hledat nový vizuální styl pro Prusa Research, nebo jak zpracovat nevyužité vlněné střiže či pokračovat v zacelení města po demolici Transgasu. A mnohá další témata ovládla letošní klauzurní a semestrální práce UMPRUM. Přehlídka Artsemestr opět ukáže, jak studující vnímají ateliérové úkoly a jak se jejich tvorba vyvíjí.

 

Artsemestr, celoškolní výstava projektů letního semestru UMPRUM, se v podobě, jak ji známe, koná od roku 2004. Historická budova Vysoké školy uměleckoprůmyslové na náměstí Jana Palacha se opět promění v jednu velkou galerii, a to doslova od sklepa až po podkroví. Letošní ročník je speciální. UMPRUM čeká plánovaná rekonstrukce a řada z ateliérů se v příštím semestru přesouvá.

 

Studující UMPRUM svými projekty reagují na dění kolem sebe, pokládají si společenské otázky, formulují a zhmotňují vize do konkrétní podoby. Na opuštění svého domácího prostoru reaguje Ateliér animace a filmu, který se po více než 70 letech přestěhuje do nových moderních prostor v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská. Jejich expozice i téma klauzurních prací se proto zaměřila na rozloučení se s původními prostory ateliéru. Veřejnosti se díky tomu otevřou i obvykle nepřístupná místa.

 

Genetický kód uměleckoprůmyslové školy se propisuje ve spolupráci s firmami a institucemi zaštítěné kreativní laboratoří UMlab. V letošním semestru se Ateliér grafického designu a nových médií zaměřil na dialog o podobě grafického vizuálu výrobce 3D tiskáren Prusa Research, Ateliér designu nábytku a interiéru hledal využití pro odpadní materiál nábytkářské firmy TON, Ateliér skla finalizoval spolupráci se sklárnou Klimchi.

 

UMPRUM je pro své studující především průvodcem a vedle samotné ateliérové výuky na pěti katedrách, získávání praxe s terciální sférou, škola klade důraz na mezioborovou spolupráci. Svoje síly a know how spojil Ateliér K.O.V. s Ateliérem textilu, aby společně našli uplatnění pro českou střižní vlnu, která hledá své současné místo v textilním průmyslu.

 

Atmosféra letošního Artsemestru včetně vernisáže se ponese v duchu Keep it Cool – s nadhledem, humorem a enviromentálním podtextem. Grafika i doprovodný program je inspirovaný letní atmosférou, teploty rostou a začíná připalovat. Vizuál připravili Filip Sajler, Hana Kubrichtová, Anna Vašičková, David Stejskal. Ve „žhavém“ vizuálu najdete otisk studujících, pedagogů i zaměstnanců školy.