Postpost gallery srdečne pozýva na zahájenie výstavy vznikajúcej v spolupráci s kolektívom Ateliéru Duchů.

 

Ateliér Duchů je samostatná skupina vychádzajúca z Ateliéru Herních médií na FaVU VUT v Brne. Vo svojej činnosti sa pohybuje v žánroch prekračujúcich hranice akademickej sféry a zvýrazňujúcich medziodborovosť súčasného umenia. Okrem vývoja digitálnych i deskových hier možno v ich tvorbe nájsť grafické a obrazové výstupy či tematické herné kabinety. Samostatné výstavné inštalácie, často na úrovni site-specific komunikujú ich experimentálny prístup k médiu hier i chápaniu súčasného stavu v spoločnosti. K aktuálnym projektom skupiny patrí digitálna hra Hadr, Les či Obložené chlebíčky.

 

V inštalácii vznikajúcej v kontexte galérie kolektív Ateliéru Duchů preklápa žáner digitality a fyzickej prítomnosti, hraníc imaginácie či schopnosti interpretácie individuálneho pohľadu. Otvára tak diskurz vplyvu na formovanie-rámovanie ľudskej predstavivosti, role diváka/čky – hráča/ky ako súčasti spoločnosti, ktorá sa pohybuje v rámoch každodenne povoľovaných formátov vlastnej existencie.